Izvođenje radova

Prilikom projektovanja, regularan sled aktivnosti je i samo izvođenje, odnosno prenošenje ideje „sa papira na teren“. Projekti koje izvodimo uvek proizilaze iz već zatečene, dakle realne, situacije, kojoj se uvek moramo prilagoditi, što ujedno čini glavni izazov za sve nas.
Zavisno od situacije, dešava se da naš tim nastupa nakon završetka svih građevinskih radova na objektu, ali neretko radimo i paralelno sa građevincima. Naši radovi obuhvataju pripremu terena, grube zemljane radove, fino planiranje terena, dopremu zemlje, posebnih supstrata, biljnog materijala, kao i nabavku i ugradnju sistema za zalivanje i svih ostalih vrtnih elemenata.

Veličina površine nam nije ograničavajući faktor, jer i male površine od nekoliko kvadratnih metara možemo pretvoriti u prijatan i atraktivan vrt, naravno uz pravilan odabir ugradnih elemenata i biljnih vrsta pogodnih za tako mali prostor. Za veće vrtne prostore ograničenja su daleko manja, ali se i tada mora voditi računa da se izbegne prenatrpanost bilo elementima bilo biljkama.
Spremni smo da izvedemo sve poslove uređenja zelenih površina. Uređenje vrta ili parka započinjemo pripremnim radovima (zemljani iskopi, doprema plodne kvalitetne zemlje, planiranje terena…), zatim izvodimo potrebne građevinske radove u sklopu uređenja vrta (izrada staza, popločavanja, vodeni elementi, potporni zidovi…), instaliramo sistem za automatsko zalivanje, sadimo odabrane biljke, a setvom ili postavljanjem gotovog travnog tepiha formiramo travnjak.
Posebnu pažnju posvećujemo odabiru biljnog materijala, pa samim tim uvek sadimo isključivo vrlo kvalitetne i školovane biljke, koje već po sadnji daju izgled gotovog vrta. Radimo samo sa formiranim drvećem potpuno razvijenih krošnji koji odmah definišu prostor, dok zasađeno žbunje, pokrivači tla i penjačice već u prvoj godini po sadnji formiraju potpuno zatvoreni sklop, dakle nije potrebno čekati nekoliko godina da vaš vrt dostigne pun izgled.