Od ideje do realizacije

1. Korak – Dolazak na teren

Stručno lice dolazi na teren, sagledava celokupnu postojeću situaciju, sasluša sve želje klijenta i prikljuplja sve, u tom momentu, bitne informacije za formiranje projektnog zadatka.

2. Korak – Analiza postojećeg stanja

Sakupljeni podaci iz prethodnog koraka se detaljno analiziraju kako bi na što bolji način mogli da izvršimo izbor biljaka, izbor propratnog materijala i mobilijara, kao i mogučnost formiranja održive zelene površine. Faktori koji su uzuzetno bitni u ovoj fazi su pozicija terena, prilazi samom terenu, vrsta zemljišta, okolina, reljef, postojeće zelenilo ili neki drugi elementi koji bi otežavali dalje izvođenje radove i sve druge faktore koji bi projektantu dali što detaljnije informacije o postojećoj situaciji. Nakon toga, vrši se detaljno premeravanje terena, određivanje visinskih razlika i sve se to prenosi na kompozicioni plan.

3. Korak - Izrada projekta

Analizom prethodna dva koraka pristupamo izradi idejnog projekta. Pored idejnog, vršimo izradu izvođačkog i glavnog projekta, naravno u dogovoru sa klijentom, ali uglavnom izradom idejnog projekta klijent može da uvidi našu ideju, jer je idejni projekat propraćen detaljnim opisom svih biljnih vrsta koje smo izabrali kao i 3D vizuelizacijom, na osnovu koje klijent ima tačnu sliku kako će zelena površina izgledati nakon izvedenih radova. U okviru ovog projekta vršimo izradu detaljnog predmera i predračuna radova i troškova.

4. Korak – Izvođenje radova

Nakon izrade projekta, pristupa se izvođenju radova. Prvi radovi su pripremni radovi u kojima se uklanja šut, postojeća stabla, vade panjevi, pa se onda pristupa iskopu ili dodavanju zemlje, zavisno od potrebe, dakle mašinska nivelacija terena, nakon koje dolazi na red ručna, detaljna, nivelacija terena i priprema za sadnju biljaka. Nakon sadnje biljaka vrši se iskop kanala za postavljanje sistema za zalivanje, nakon čega se vrši setva trave ili postavljanje travnog tepiha.

5. Korak – Održavanje zelene površine

Nakon izvedenih radova vrši se redovno održavanje biljaka, što je za novoformiranu zelenu površinu izuzetno bitna stavka za pravilan rast i razvoj, a samim tim i za dekorativnost. Održavanje obuhvata redovno košenje travnjaka na zelenoj površini, orezivanje svih biljaka koje brzo zarastu ili su već pre sadnje formirane kao topijari, tretiranje svih biljaka u pogledu štetočina i patogenih organizama, prihrana biljaka, podsejavanje travnjaka, kontrola zalivnog sistema itd. Sve navedene stavke mogu da budu obuhvaćene mesečnim ili godišnjim ugovorom, koji formiramo u dogovoru sa klijentima.