Orezivanje biljaka

Orezivanje biljaka je ujedno i umetnost i zanat. Sve drvenaste biljke imaju potrebu za orezivanjem. Ako to umesto njih ne učini čovek, one će odbacivanjem grana to učiniti same, ali kad to učine ostaju okrajci grana i dolazi do cepanja kore, a samim tim biljke postaju mete za razvoj patogenih organizama kao i za naseljavanje biljnih štetočina. Namena orezivanja biljaka je pravilno, prirodno, formiranje habitusa, usmeravanje daljeg razvoja, kao i održavanje zdravlja i povećanja reprodukcije. Pravilno orezivanje biljaka mora da prija i biljci i oku posmatrača. Orezivanjem je potrebno ukloniti sve mrtve grane , povređene, zaražene, napadnute od insekata, mehanički oštećene i grane koje smetaju drugima u svom rastu, grane koje se sudaraju i očenjuju. Ovim delujemo preventivno na biljku, ali i odstranjujemo zaražene delove biljke.
Kada se kaže forma misli se na habitus odnosno izgled biljke. Ako je biljka u drvoredu potrebno je orezivati je kao drvoredu sadnicu. U živoj ogradi šišati je češće. Održavati specijalne forme biljke kao što su bonsai, topijari itd.
Podsticanje biljke da obilnije cveta, uklanjanje divljih izbojaka kod kalemljenih biljaka i izbojaka iz panja su ciljevi za poboljšanje dekorativnosti biljke. Vodeni izbojci ili vodopije su vertikalne grane koje se javljaju u unutrašnjosti krošnje biljke, imaju vrlo malu ulogu u transpiraciji, dok sa druge strane umnogome ugrožavaju izgled habitusa biljke. Hortikultura Tanasić vam nudi orezivanje svih vrsta biljaka, različitih veličina, životnih oblika i namena. Svaka nova biljka koju treba da orežemo je novi izazov za nas a za vas novo radovanje nakon završenih radova.