Projektovanje zelenih površina

Posedujemo veliko iskustvo u projektovanju većih kompleksa – privatnih rezidencijskih objekata, turističkih kompleksa, javnih parkova, što nam je poslednjih godina i glavna aktivnost.
Izrađujemo projekte za vrtove porodičnih kuća, atrijume, krovne vrtove, vertikalne vrtove. I najmanji prostor od svega desetak kvadratnih metara, uz pravilan odabir sadnog materijala i elemenata mobilijara, možemo pretvoriti u ugodan i atraktivan vrt.
Svaki pojedinačni pejzažni projekat prilagođavamo specifičnim zahtevima klijenta, samog objekta i njegove namene, kako podneblju tako i mikroklimatskim uslovima, jer samo na taj način stvaramo rešenje koje zadovoljava sve estetske i funkcionalne segmente.

Idejni projekat

Idejni projekat je „gruba“ definicija konačnog izgleda vrta, bašte ili okućnice. Izradom idejnoj projekta definišemo izgled i položaj vrtnog sadržaja: staza, elemenata popločavanja, stepenica, vodenih elemenata, potpornih zidova, baštenskog mobilijara itd., kao i samog biljnog materijala koji će krasiti vašu zelenu površinu.
Ako na terenu zateknemo postojecu vegetaciju koja ima potencijala, onda projekat zapocinjemo inventarizacijom i valorizacijom postojeceg biljnog fonda i predlogom uklapanja u novo pejzažno resenje. Zbog boljeg uvida i preglednosti, klijentu pripremamo skice načina na koji bi smo uredili vrt, a po potrebi i nekoliko rešenja.

Projekat izvođenja

Ukoliko klijent prihvati rešenje idejnog projekta, tada pristupamo izradi glavnog, odnosno projekta izvođenja koji sadrži detaljno razrađen položaj svih vrtno-tehničkih elemenata, plan sadnje, propraćen detaljnim opisom, predmerom i predračunom radova.
Projekat izvođenja sadrži precizne detalje, kao što su: rešenja svih komunikacijskih površina, parkirališta i staza, rešenja završne obrade površina, sheme popločavanja, tlocrtna i konstrukcijska rešenja vodenih elemenata, izradu drenažnog sistema površinskih voda, detaljan plan sadnje biljnog materijala s količinama i opisom korišćenog biljnog materijala kao i opis i tehničko obrazloženje celog projekta.
Ukoliko klijent zahteva, u sklopu projekta izvođenja, izrađujemo detaljan program nege zelenih površina, sa planom svih aktivnosti za celu kalendarsku godinu.