Travni tepih

Definicija travnog tepiha

Travni tepih predstavlja pokošeni deo travnjaka, isečen i odvojen od podloge. Mora se praviti razlika izmedju pokrivača tla i travnog tepiha: pokrivači tla se sade na odredjenom rastojanju i vremenom pokrivaju površinu tla, dok travni tepih odmah po postavljanju prekriva celokupnu površinu na koju se postavlja. Zemljiste prekriveno i dobro prožeto korenovim sistemom zrelih vlati trave, čiji je razvoj stimulisan intenzivnim agrotehnničkim merama predstavlja travni tepih koji, odvojen minimalnim delom zemlje, može da se transportuje na drugo mesto kao gotov proizvod – travnjak.

Prednosti travnog tepiha

Kada se zasniva novi travnjak, jedan od načina njegovog formiranja je setva trave, ali zasnivanje travnjaka postavljanjem travnog tepiha često predstavlja bolji način formiranja travnjaka, koji ima dosta prednosti u odnosu na setvu. Na primer, travnjak zasnovan postavljanjem travnog tepiha zahteva redovno zalivanje u znatno kraćem vremenskom periodu, nego travnjak formiran setvom semena. Kod zasnivanja travnjaka setvom potreba redovnog zalivanja traje približno 30 dana, tokom perioda nicanja semena, ali i nakon toga, tokom perioda formiranja pune pokrovnosti travnjaka. Redovno zalivanje kod zasnivanja travnjaka postavljanjem travnog tepiha potrebno je samo do njegovog ukorenjivanja u podlogu, približno 15 dana.
Travni tepih ima i niz drugih prednosti, na primer: snažnije redukuje visoku temperaturu procesom transpiracije, apsorbuje polutante i ugljeni dioksid iz vazduha, bolje zadržava prašinu, sprečava zablatnjavanje tla i nagomilavanje organske materije koja se nakuplja vetrom ili na drugi način, umanjuje mogućnost pojave invazivnih vrsta na zelenim površinama.

Zalivanje travnog tepiha

Pored prirodnih uslova sredine, navodnjavanje predstavlja važan proces u održavanju travnog tepiha. Previše vlažno zemljište uzrokuje pojavu bolesti, pojavu specifičnih korova, otežava košenje trave, dovodi do nedostatka kiseonika u zemljištu, što ne pogoduje razvoju korenovog sistema. Pravilna učestalost i doza navodnjavanja predstavljaju jedan od najznačajnijih procesa u održavanju travnih tepiha. Norme zalivanja važe za celu godinu, sve sezone, čak i za dnevne promene vremenskih uslova. Zalivanje je najznačajnije do postizanja potpune pokrovnosti ovako formiranog travnjaka, nakon čega štete od nepravilnog zalivanja bivaju manje, ali ne i bezazlene.

Košenje travnog tepiha

Pored zalivanja, košenje predstavlja još jednu neophodnu i neizostavnu meru nege i održavanja travnog tepiha. Košenjem se kontroliše rast korisnih biljaka u travnjaku. Njime se onemogućava pojava korovskih biljaka koje ne podnose nisko košenje. Košenjem se dobija veća gustina i pokrovnost travnog tepiha. Novoformirani travni tepih se kosi jednom nedeljno, do jednom u dve nedelje, sve dok se ne dobije potpuna pokrovnost travnjaka. Košenje travnog tepiha potrebno je planirati tako da se nikad otkosom ne skine više od 1/3 lisne mase biljaka. Na taj način se biljka ne opterećuje, može lako da se regeneriše i nastavi sa rastom i razvojem.